Hjem /

Du er velkommen til konfirmasjon i kirken uansett om du tror, tviler eller bare er nysgjerrig. I konfirmasjonstiden får du lære mer om deg selv og Gud. Du får mulighet til å utforske noen av livets mange spørsmål sammen med andre. Vi snakker om livet – på godt og ondt. Samtidig får du mange nye opplevelser.


Spill av tekst fra brosjyre

Nettkirken  Kirkens SOS  Døvekirken  Kirkens Nødhjelp